AMPCO materiály a ich využitie pri výrobe vstrekovacích foriem a foriem pre tlakové liatie hliníka

AMPCO materiály a ich využitie pri výrobe vstrekovacích foriem a foriem pre tlakové liatie hliníka

Ako výrobca foriem a firma vykonávajúca opravy foriem často dostávame otázku, čo sú to AMPCO materiály a prečo je výhodné ich pri výrobe foriem používať. Dôvody sú tieto:

 • Zliatiny AMPCO majú výrazne vyššiu tepelnú vodivosť voči nástrojovým oceliam.
 • Zliatiny AMPCO majú aj rovnomernejšiu distribúciu tepla
 • Vďaka tomu umožňujú optimalizovať tepelné procesy (chladenie) vo forme najmä pri zložito vyrobiteľných plastových dieloch.
 • Ich použitím dochádza aj k skracovaniu výrobného cyklu, podľa typu produktu je možné dosiahnuť zvýšenie produktivity až o 80%, takže sa plastové diely vylisujú lacnejšie.
 • Zliatiny AMPCO majú pritom aj dostatočnú tvrdosť (existujú aj typy s tvrdosťou až 40 HRC) a vysokou odolnosťou proti korózii.
 • Tieto materiály je možné celkom dobre obrábať na CNC obrábacích centrách a pomocou elektro iskrového rezania. Dosahovaná presnosť obrobenia sa obvykle pohybuje okolo 0,02mm.
 • Tieto materiály Je možné aj elektro iskrovo hĺbiť, v takých prípadoch je pri typoch s najvyššou tepelnou vodivosťou vhodné používať elektródy z volfrámovej medi. AMPCO materiály sa totiž pri hĺbení najmä hlbokých tvarov dosť zahrievajú a proces hĺbenia trvá vďaka vysokej telenej vodivosti aj dlhšie. Ak použijeme preto na hĺbenie grafitovej elektródy, musíme počítať s ich značným opalom. Presnosť hĺbenia je závislá od hĺbky a typu tvaru.

Členenie AMPCO materiálov

AMPCO materiály sú zliatiny medi, ktoré je možné v princípe rozčleniť do dvoch hlavných skupín zliatin: mosadzných a bronzových. Obe skupiny je možné od seba odlíšiť podľa farby – mosadzné sú viac do žlta (tie sú viac využívané tam, kde je potrebné dosiahnuť odolnosť proti oteru) a bronzové sú viac do červena (tie sú viac využívané tam, kde je potrebná väčšia tepelná vodivosť).

Pri výrobe foriem sú najviac využívané typy pod značkou AMPCOLOY, a to najmä dlhodobo osvedčené AMPCOLOY 940, AMPCOLOY 95 a AMPCOLOY 83, ku ktorým pribudli typy AMPCOLOY 972 a AMPCOLOY 944. POZOR: Z týchto typov obsahujú Berýlium typy: AMPCOLOY 83 (1,9%) a AMPCOLOY 95 (0,5%). Najvyššiu tepelnú vodivosť má AMPCOLOY 95 a najvyššia tvrdosť AMPCOLOY 83.

Zvýšenie tvrdosti týchto materiálov možno dosiahnuť ďalej tým, že ako polotovar je možné zaobstarať výkovky.

A aké sú nevýhody AMPCO materiálov?

 • Vyššia cena oproti nástrojovým oceliam
 • Obrábanie nástrojových ocelí je jednoduchšie
 • Pri opracovaní (a to vrátane brúsenia a navarovania) typov s obsahom Berýlia je nutnosť odsávania, pretože Berýlium je karcinogénne
 • Zložitejšie navarovanie poškodených tvarov, najmä pri bronzových zliatinách, pretože majú vyšší odvod tepla

Pre naváranie zložitých tvarov je najvhodnejšou metódou laserové naváranie, kde medzi najvhodnejšie typy patrí QUBeCu25, QuCu38, QuCu80, QuCu81. Tieto návarové materiály sú k dispozícii v priemeroch od 0,3 mm (niektoré už od 0,2 mm) do 0,8 mm v baleniach po 100 gramoch v prevedení cievka/tyčky.

Náš zákazník si práve objednal:
MEPAC SK, s.r.o., Kotešová 161, Kotešová 01361, +421907077707, eshop@mepac.shop